Biu Tze

Deze vorm bevat één van meest gevorderden wt-technieken.  Nadat de leerling de basis heeft geleerd in de Siu Nim Tao en zich heeft leren verdedigen in de Chum Kiu is de derde vorm gebaseerd op de aanval.

De gevorderde wt-theorie zegt”aanvallende technieken gebruiken terwijl je verdedigt”.

Terwijl men de wt’er aanvalt kan hij de BIU TZE  technieken gebruiken als verdediging en aanval tegelijkertijd.

Het is in de derde vorm waar men de flexibele kracht leert ontwikkelen.

Motto’s van de Biu Tze vorm

  • De kracht gaat door de vingers
  • Liever aanvallen dan afweren
  • Weer een aanval met een eigen aanval af
  • Een snel / kort gevecht :  snel beëindigen
  • Bij  kwansao streelt de Tan Sao de borst en bij scharen gaan streelt de Gaan Sao de buik
  • Biu Tze zijn technieken voor noodoplossingen
  • Bij verdediging in een noodgeval gelden andere regels
  • Gebruik de 3 onderdelen van de arm zodat de arm van de tegenstander niet kan indringen
  • Vecht indirect tegen een sterkere tegenstander en direct tegen een zwakkere
  • De Biu Tze mag enkel aan vertrouwelingen verder gegeven worden.