Sisuks Blog

Hier  kan je in de toekomst de wijsheden en hersenspinsels van Sisuk Rudi terugvinden.

Veel leesplezier!

Sisuk Rudi

Wettige zelfverdediging

justitiaConfusius zegt

Als men ziet wat juist is,  en het nalaat, is dat een gebrek aan moed. 

Lao-Tse zegt

De waarheid, klinkt als haar tegendeel.

Ita lex scripta est

                                                                                                           Zo staat het in de wet geschreven.

Continue Reading »

written by Sisuk on 01/03/2013

Filosofische invloeden in het Wing Tsun

 

Taoïsme, Confucionisme en het Boeddhisme

dedrieLao Tse zegt

Aan de geest die stil is, geeft het hele universum zich over.

Confusius zegt

Als je een waardig mens ontmoet, tracht hem dan na te volgen. Als je een onwaardig mens tegen komt, beproef dan jezelf!

Boeddha zegt

Alles wat een begin heeft, heeft ook een einde. Sluit daar vrede mee en alles komt goed.

Deze drie filosofische stromingen hebben een grote invloed in het Wing Tsun.

written by Sisuk on 22/04/2013

Wing Tsun Familie

Familieverhoudingen in het Wing Tsun

familie

Lao Tse zegt

Als niemand een ander kwaad doet, valt aan allen integriteit toe.

Confusius zegt

Leer van het verleden, leef in het heden en geloof in de toekomst.

Non Semper Arcum Tendit Apollo

De boog kan niet altijd gespannen staan

Continue Reading »

written by Sisuk on 22/05/2013

Angst

 

vuurpelotonConfusius zegt

Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen weer opstaan.

Loa Tzu zegt

Het vereist uiterlijke moed om te sterven, het vereist innerlijke moed om te leven.

SI VIS PACEM, PARA BELLUM

                                                     Als je vrede wil, bereid je voor op oorlog

Angst begrijpen

Continue Reading »

written by Sisuk on 10/07/2013

Wedstrijden

wedstrijdConfusius zegt

Succes hangt af van voorbereiding en zonder voorbereiding, is er zeker falen.

Loa Tzu zegt

Een reis van duizend kilometer begint met één enkele stap.

COGITO ERGO, WING TSUN

                                                                                          Ik denk dus ik doe Wing Tsun

Waarom geen wedstrijden

Continue Reading »

written by Sisuk on 10/11/2013

Timing

crossbow~1Sun Tsu zegt

“De aanval van een goede krijger is vergelijkbaar met het opspannen van de kruisboog. vol van kracht en spanning.

Wanneer hij de trekker overhaalt, vliegt de pijl met nauwkeurige berekening van afstand, tijd en doel. Niet te vroeg, niet te laat.“

Confusius zegt

Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.

 

DIES DICEM DOCET

We zijn nooit klaar om te leren

 

 

Overleven met de juiste Timing.

Continue Reading »

written by Sisuk on 12/04/2014