Geschiedenis

WingTsun vindt zijn oorsprong ongeveer 300 jaar geleden in het zuiden van China, ten tijde van de oorlogen tegen de Mantsjoese Qing-dynastie. De legende wil dat de Shaolin Tempel overvallen en platgebrand werd door soldaten van de Manchu. Deze vreesden dat de Shaolin te sterk gingen worden door de beheersing van het Kung Fu. De meeste inwoners van de tempel werden door verraad gedood, doch vijf grootmeesters konden ontsnappen.

Onder de vluchtelingen bevond zich de boeddhistische non Ng Mui, de oudste van de vijf en enige vrouw in de Shaolin-tempel. Zij vestigde zich in de ‘Witte Kraanvogel-tempel’ aan de Taï Leung-berg. Daar wijdde ze haar tijd aan de vechtkunsten en mediteerde om zich te kunnen wreken op de verraders van de Shaolin-tempel. Om dit te kunnen doen was het noodzakelijk een nieuw vechtsysteem te ontwikkelen dat beter zou zijn dan het Shaolin Kung Fu. Ze zou alle zwakke punten van de Shaolin-technieken gebruiken in haar voordeel.

Op een dag was ze getuige van een gevecht tussen een Slang en een Kraanvogel, andere legenden spreken over een vos en een kraanvogel. Ze zag dat de slang in cirkels rond de kraanvogel gleed in de hoop een fatale aanval te kunnen doen. De kraanvogel bleef in het midden en Kraanvogel en slangdraaide de hele tijd, om zo frontaal tegenover de slang te blijven.

De slang bleef in cirkels bewegen rond de poten van de kraanvogel en ontweek de bekaanvallen om telkens bliksemsnel tot de aanval over te gaan. Dit gevecht bleef een zekere tijd doorgaan, en Ng Mui observeerde aandachtig dit schouwspel.

Dankzij deze gebeurtenis kreeg ze een idee hoe ze haar nieuwe vechtsysteem zou ontwikkelen. De beste Shaolin kung fu-systemen legden nadruk op vastgelegde bewegingen, en veel krachtgebruik welke haar te gecompliceerd waren en gezien haar hoge leeftijd niet eenvoudig te realiseren waren. Ze legde in haar nieuwe systeem de nadruk op de eenvoud van de bewegingen; daar waar de Shaolin kung fu tientallen vormen of tao’s had. (Tao’s zijn series van opgelegde bewegingen, die individueel worden uitgevoerd.) Na onderzoek en verfijning kwam Ng Mui tot drie ‘open hand’-vormen en een houten poppenvorm.

In tegenstelling tot de mooie en grote bewegingen van het ‘Shaolin kung fu’, die eveneens nog aantrekkelijke namen hadden voor de verschillende technieken, legde Ng Mui de nadruk op eenvoudige, snelle bewegingen, die niet tot doel hadden om als demonstratie te dienen. De bewegingen moesten enkel een puur praktisch doeleinde hebben, waarbij de benaming van de verschillende bewegingen ook eenvoudiger waren.

In plaats van technieken gebaseerd op kracht had ze een systeem die de tegenstander zou verslagen door middel van een methode en soepelere bewegingen.

Yim Wing Chun

Yim Wing ChunNg Mui leerde Yim Yee en zijn dochter Yim Wing Chun kennen. Het was in zijn winkel waar ze tofu kocht. De schoonheid van Yim Wing Chun viel al snel genoeg op, zodat een brute vechter om haar hand vroeg. Ze weigerde, waardoor ze al snel in de problemen geraakte. Ng Mui hoorde hiervan en besloot hen te helpen. Ze leerde Yim Wing Chun het systeem aan, en ze versloeg de brute vechter. Vooraleer Ng Mui verder reisde bracht ze Yim Wing Chun nog bij om een waardige opvolger voor haar systeem te vinden.

Yim Wing Chun trouwde met haar verloofde Leung Bok Chau. Hij was ook een Kung fu–beoefenaar voor hij met haar trouwde. Het was door de verschillende malen dat zijn vrouw hem versloeg, dat hij respect kreeg voor haar vechtcapaciteiten. Hij leerde het systeem, en noemde het Wing Chun Kuen, ter nagedachtenis van diegene die het hem leerde. De Wing Chun Kuen werd verder aan verschillende mensen doorgegeven, waaronder Wong Wah Bo, tot het bij Leung Yee Taï kwam, een meester in de Lange Stoktechniek. De twee wisselden hun technieken en principes uit, en na de dood van Wong Wah Bo werd Leung Yee Taï opvolger. Vanaf dan maakte de Lange Stok deel uit van de Wing Chun Kuen.

Helden van het WingTsun

De bekendste WingTsun legende, is ongetwijfeld Leung Jan. Talrijk zijn de verhalen die over deze persoon geschreven en verfilmd werden. Leung Jan, een bekende dokter uit Fatshan, één van de vier belangrijkste steden van de Kwantung-provincies in Zuid-China. Hij bezat ook een apotheek, en was zeer bekend om zijn uitstekende beheersing van de geneeskunde. In zijn vrije tijd hield hij veel van de vechtkunsten. Leung BikHij was erg kieskeurig wat betreft het kiezen van zijn leermeester, en hield niet van de bestaande systemen met lange standen en harde technieken. Jaren van training waren voorbij vooraleer hij de juiste leraar vond en het juiste vechtsysteem. Zijn geluk kwam toen hij Leung Yee Taï leerde kennen en het WingTsun-systeem leerde. Al snel werd hij zeer bekwaam in het WingTsun, en zijn bekendheid bracht hem vele uitdagingen. Talrijk waren deze gevechten zonder regels, de zogenaamde ‘Kong Sao’, wat letterlijk betekent ‘de handen laten spreken’. Deze gevechten ontstonden tussen de verschillende kung fu scholen, wanneer men de efficiëntie betwijfelde tussen het eigen kung fu of die van een ander. Enkel enkele experts of persoonlijke vrienden van de tegenstander mochten de gevechten bijwonen, er was geen scheidsrechter en geen bescherming. Leung Jan bleef ongeslagen tijdens deze uitdagingen op leven en dood, en hij kreeg de bijnaam van ‘Koning van het WingTsun’.

Tot zijn leerlingen behoorden o.a. Chan Wah Shun en zijn zoon, Leung Bik, maar het was Chan Wah Shun die de opvolger werd van Leung Jan.

Yip Man

Yip Man

Chan Wah Shun werd ook wel ‘Wah de geldwisselaar’ genoemd, omdat hij de eigenaar was van een winkel waar men geld kon wisselen. Hij besteedde zijn hele leven aan het perfectioneren van het WingTsun, en onderwees vele leerlingen. Onder zijn leerlingen was Ng Chung So de ongelooflijkste leerling, die alles van hem leerde, en zijn assistent was tot het einde van zijn leven. In zijn latere levensjaren, voorbij de 70, nam Chan Wah Shun zijn laatste leerling aan, die op dat moment 13 jaar oud was, en die voorbestemd zou zijn om de onbetwiste opvolger van het WT–systeem te worden. Zijn naam: Yip Man. Het was Chan Wah Shun, die in zijn laatste levensjaren zijn beste leerling Ng Chung So oplegde om zo goed mogelijk Yip Man op te leiden.

Na de dood van Wah, de geldwisselaar kwam er een dalingsperiode aan de ontwikkeling van het WingTsun. China geraakte in een moeilijke periode, waardoor er geen enkele leraar de bedoeling had om het WingTsun verder te ontwikkelen en zelfs door te geven. Deze taak leek te rusten op de schouders van zijn laatste leerling, Yip Man.

Yip Man werd geboren in Foshan, China, als derde zoon in een gezin van vier kinderen. Op 15 jarige leeftijd verhuisd Ip Man naar Hong Kong om het Engels te leren en waarbij via een reeks van omstandigheden hij zijn Chi Sao kon uittesten en instuderen met Leung Bik, zoon van Dr. Leung Jan. (Dr. Leung Jan, meester was van Chan Wah Shun , de eerste leraar van Yip Man). Vanaf dit moment begint Yip Man Wing Tsun te leren van Leung Bik.

Op 24 jaar leeftijd keert Yip Man terug naar Foshan, waar hij  jaren later les begint te geven in het Wing Tsun.

Een van Yip man zijn laatste privaatleerlingen was Leung Ting, de grondlegger van het WingTsun – systeem, en houder van verschillende universitaire titels. Hij verfijnde het Wing Chun en maakte er zijn eigen systeem van.

Familiesysteem

In traditionele Chinese gevechtssporten worden er titels gegeven volgens een familie structuur. M.a.w. de verschillende benamingen voor gradaties worden niet gegeven op basis van uw kennis of kunnen, maar wel op basis van chronologische aansluiting bij de school!

Voorbeeld: uw lesgever is uw vader in het systeem en je zal hem/haar dan ook aanspreken met Si-Fu. Uw oudere broer (ongeacht ouderdom of kennisachtergrond) is die persoon die voor jouw is aangesloten bij de school en je zal hem/haar dan aanspreken met Si-Hing.  Om praktische redenen spreken wij enkel de lesgevers aan met Si-Hing.

Zo zijn er dan ook nog (zoals in een echte familiekring) nonkels, grootvaders, broers enzovoort.

Ook zoals in het echte leven, gaat men ervan uit dat je maar één Si-Fu hebt.

De rest van de familie wordt hieronder weergegeven:

Aanspreektitel Betekenis
Si-Jo Si-Fu van uw Si-Gung. Een voorvader in het systeem.
Si Tai Gung Si-Fu van uw Si-Jo. Uw overgrootvader
Dai Si-Fu De oudste Si-Fu van de organisatie – school.
Si-Gung Uw grootvader
Si-Fu Uw vader
Si-Mo De vrouw van uw Si-Fu
Si-Bak Uw nonkel/oom ( de Si-Hing van uw Si-Fu )
Si-Suk Uw nonkel/oom ( de Si-Dai van uw Si-Fu )
Si-Hing Uw oudere broer ( voor u aangesloten in de school )
Si-Je Uw oudere zus ( voor u aangesloten in de school )
Si-Dai Uw jongere broer ( na u aangesloten in de school )
Si-Mui Uw jongere zus ( na u aangesloten in de school )
To-Dai Leerling