Blitzdefence voor mannen

Wat is BlitzDefence?

Een gloednieuw concept dat ook zwakkere personen de mogelijkheid biedt om zich effectief tegen aanvallers te verdedigen. Blitzdefence verbindt traditionele Chinese vechttechnieken met moderne middelen uit de retoriek, communicatie en diplomatie. De eerste regel luidt: geweld vermijden. De tweede regel: als de aanvaller hier niet op ingaat, zelf actief worden. In België wordt dit nieuw anti-geweld systeem door Sifu S. Faricelli en zijn team aangeleerd.

”Het bijzondere aan Blitzdefence is dat gevaarlijke situaties al in de beginfase herkend worden en de leerlingen ook efficiënte oplossingen aangeboden worden“. WingTsun is de Chinese krijgskunst die de basis van dit nieuw concept vormt.

Zelfverdediging

Blitzdefence is niet voor Rambo’s. Een koel hoofd bewaren en zijn eigen ego kunnen intomen zijn een noodzaak Door zich bijvoorbeeld te verontschuldigen op de vraag: “Heb ik iets van jou aan? Kijk niet zo raar!“ neemt men reeds wind uit de zeilen. Door doordacht te reageren kunnen gevaarlijke situaties meestal al afgewend worden.

Een vechtpartij  verhinderen is niet laf maar slim want vele uiteenzettingen eindigen met zware lichamelijke letsels. Ook met fair-play van de tegenstander is niet te rekenen en daarom bereidt het Blitzdefence-systeem de leerlingen voor op alle mogelijke scenario’s van een confrontatie.

Blitzdefence kan hierbij helpen

Juist hier ligt het verschil tussen het realistische Blitzdefence-systeem en andere vechtsporten, die hetzelfde doel trainen. Het is geen vechtsport maar  een strategie tegen de steeds vaker terugkerende problemen in kroegen, disco’s en clubs.

De aanvaller door middel van taal, gebaren en mimiek, van zijn voornemen  af te houden moet natuurlijk aangeleerd worden. Alleen dan kan men een gevecht vakkundig verhinderen. Als de escalatie dan nog niet te verhinderen is, leren de leerlingen, rekening houdend met het noodweerrecht, efficiënte WingTsun technieken toe te passen die de aanvaller schaakmat zetten. Het functioneren hiervan wordt bewezen door de  positieve ervaringen van internationale speciale eenheden zoals de FBI, U.S. MARINES, alsook de SEK ( Duitse Antiterreur eenheid) enz… die deze technieken tegen zware  criminelen inzetten.

Door deze nieuwe lichamelijke zelfzekerheid verhogen de leerling hun zelfvertrouwen en zijn mentaal beter voorbereid. Daardoor leggen ze automatisch hun zogenaamde ”slachtofferrol“ terzijde.

Het idee, een volledige oplossing tegen vechtersbazen aan te bieden komt van niemand minder dan Grootmeester Keith R. Kernspecht die les geeft aan verschillende buitenlandse universiteiten in vechtkunst en pedagogie (opvoedkunde).

WingTsun: uw Back-up

WingTsun kan iedereen leren, omdat het om natuurlijke bewegingen gaat waarvoor geen voorkennis nodig is. Door WingTsun ontwikkeld u een nieuw lichaamsgevoel en wordt u zich bewust van uw natuurlijke kracht. Door middel van training ontwikkeld u uw zelfbewustzijn en ontdekt u een nieuw gevoel van zekerheid. U scherpt uw waarnemingsgevoel aan en u leert de WingTsun technieken toe te passen om een conflict op te lossen. Om je ook tegen sterkere tegenstanders te kunnen verdedigen leert u uw lichaam optimaal in te zetten. U ontspant zich, leert om mee te geven met de kracht van je tegenstander en deze tegen zichzelf te gebruiken. Zo bouwt u al tijdens de training stress af en u doet tevens iets goeds voor uw gezondheid.
De lessen vinden in een ontspannen sfeer plaats. U traint in groep maar tevens individueel.

Ga eens kijken wat het WingTsun je te bieden heeft in een VWTO school bij u in de buurt en leer je weerbaar opstellen en jezelf verdedigen tegen ongewenste toenaderingen in het dagelijkse leven.