Opbouw nieuwe lesprogramma’s

Zodat iedereen Wingtsun kan leren, wordt de inhoud opgedeeld in leerling-, technieker- en meestergraden. 
Ieder programma heeft zijn specifiek doel en bijhorende oefeningen om de technieken te leren beheersen.  Wij combineren het traditionele Wingtsun zoals vormen en chisao partneroefeningen met de moderne aspecten van zelfverdediging, nl. blitzdefence en grondgevecht. Het maakt niet uit welk programma men intraint, het is belangrijk om steeds de rode leidraad te volgen die ons leidt naar het uiteindelijke doel: realistische zelfverdediging.

Onderstaand schema geeft u een overzicht hoe dat het Wingtsun-systeem is opgebouwd: 
van toepasbare technieken voor de beginner tot het Taoïstische ideaal voor een grootmeester.

Graad 1 – 3
Strategie eenvoudige aanvalsstrategie
Werkwijze De WT’er voert al zijn bewegingen actief uit en handelt volledig onafhankelijk van zijn tegenstander. Hij gebruikt blitzdefencetechnieken om zelf aan te vallen.
Principe Is de weg vrij: stoot door.
Doel Vastberaden aanvallen met de sterkste arm.
Wie Ideaal voor de beginner. Op deze manier kan hij zich na enkele maanden reeds verdedigen  in een noodgeval.
 

Graad 4 -6
Strategie gevorderde aanvalsstrategie
Werkwijze De “dode” aanvalstechnieken worden uitgebreid met 4 “levende” reflexen nl. Bong-, Tan-, Djam- en Kao- Sao. De WT’er start actief maar als hij tegenstand krijgt, wordt hij gedeeltelijk coöperatief met zijn tegenstander.
Principe Is de weg vrij: stoot door. Is de tegenstander te sterk: geef mee.
Doel Vastberaden aanvallen met de sterkste arm en indien nodig gedeeltelijk coöperatief reageren.
Wie Ideaal voor de beginner. Op deze manier kan hij zich in een noodgeval reeds verdedigen.

Graad 7 – 12
Strategie eenvoudige verdedigingsstrategie
Werkwijze Hier staat voor de eerste keer de verdediging centraal:  de WT’er vertrouwt op zijn zintuigen.  Naast het visuele wordt nu ook zijn gevoel belangrijk. Vanuit de blitzdefence posities is hij coöperatief met de  tegenstander en geeft hij d.m.v. “levende” Wingtsuntechnieken mee en countert.  Om dit te leren traint hij ReakTsun.
Principe Neem de aanval van de tegenstander op, blijf kleven, leid hem af en val aan als de weg vrij is.
Doel Steeds meer coöpereren met de tegenstander en met beide armen leren aanvallen.
Wie In het algemeen is het zo dat verdedigen moeilijker is dan aanvallen.  De zintuigen moeten goed getraind zijn om het aangeleerde in de praktijk om te zetten. Het lukt enkel wanneer men zowel zichzelf als de adrenaline onder controle kan houden.

Graad 1TG – Grootmeester
Strategie Zeer gevorderde verdedigingsstrategie
Werkwijze De WT-meester wordt één met zijn tegenstander.  Hij heeft geen eigen wil meer. Zijn technieken worden bepaald door de tegenstander.  De grootmeester vergeet vormen, technieken en posities. Hij handelt volgens het Wu-Wei principe: hij plant niet, maar reageert op wat hem overkomt. De tegenstander vecht met zichzelf.
Principe Neem de aanval van de tegenstander op, blijf kleven, leid hem af en val aan als de weg vrij is.
Doel Zich 100% opgeven en volledig coöpereren: De tegenstander bepaalt met welk wapen ik hem op welke manier ga aanvallen.
Wie Men is op weg om grootmeester te worden.  Discipline en jarenlange ervaring zijn nodig om het meest  gevorderde Wingtsun om te zetten in een gevecht.

Sigung Kernspecht