20 Fouten – maar alleen wat het gevorderde WingTsun aangaat

In het WingTsun stelt men zich altijd de vraag Juist of Fout? Daarbij moet je altijd het niveau van de beoefenaar – beginner, gevorderde, meester – in het achterhoofd houden. Uit het gevorderde niveau op weg naar Meester van het innerlijke WingTsun kan men de volgende 20 kenmerken van het uiterlijke WingTsun (Ving Tsun, Wing Chun) als fout bestempelen.

Kenmerken van technieker georiënteerde uiterlijke Wing-Tsun fouten

 1. U wilt koste wat kost zuivere technieken van de vorm toepassen.
 2. Te hard opgespannen, te veel voorwaartse energie en de gezichtsuitdrukking van een krijger.
 3. U bent bang om los / ontspannen te vechten uit schrik dat uw technieken ingedrukt kunnen worden.
 4. Vaste technieken en armposities, die in een vaste hoek moeten staan ten opzichte van het lichaam.
 5. U wilt zich door de druk van de tegenstander in vaste technische posities en lichaamshoudingen laten dwingen, waarmee u zichzelf voorspelbaar en manipuleerbaar maakt.
 6. U fixeert uw schouderblad en houdt uw romp aangespannen, terwijl u de opgenomen kracht van de starre armen naar de voeten wilt overdragen, om toch maar de verplichte wending uit de ChamKiu te kunnen doen.
 7. U heeft een sterke, aanhoudende, tegengestelde druk, waarmee uw vooraf geplande verdedigingsbeweging ingelost wordt.
 8. Dat leidt ertoe dat u niet meer kan reageren bij een reeds bestaand, eng contact met de tegenstander.
 9. U geeft alleen mee met de veel sterkere aanvalsdruk, en u gelooft evengoed dat u WingTsun doet.
 10. U geeft niet mee met het hele lichaam, alleen maar met de arm naar Bong, Tan & Co
 11. Onder opnemen van de kracht van de tegenstander verstaat u enkel de vervorming naar Bong & Co en het versnellen van de te bevrijden hand.
 12. U gelooft niet waarachtig in de mogelijkheid in het benutten van de energie van de tegenstander.
 13. U heeft van het hele WingTsun alleen maar het oude wigmodel van GM Kernspecht begrepen. Maar dat is slechts één aspect van het WingTsun.
 14. U heeft de rol van de ogen in het gevecht volledig uit het oog verloren en u reageert pas na contact met de tegenstander.
 15. U kent alleen de kunst van het kleven.
 16. U verstaat onder volgen alleen maar achteraanlopen met passen.
 17. U gelooft dat stijfheid zich kan aanpassen aan het tegemoetkomende.
 18. U kent alleen vorm-technieken, die u aan de man wilt brengen, maar die eigenlijk niet passen en daarom met kracht en snelheid „passend gemaakt“ moeten worden. Daardoor blijft de moeiteloze efficiëntie ver weg.
 19. U haalt de kracht van uw slag- en stoottechnieken uit de arm enniet uit de rest van het lichaam (Benen en romp in het bijzonder).
 20. Op ieder ogenblik is het uw bedoeling, uw inspanning om iets specifiek te doen – uw plan uit te voeren. Uw bewegingen lijken schokkerig en amateuristisch (zoals de Dim Dim Ching bij de Vormen), Bij u ontbreekt het vloeiende en het spontane. (Dim Dim Ching is het punt voor punt principe, red.)

Uit het standpunt van het innerlijke WingTsun van de gevorderden op weg naar
Meester kan men deze 20 kenmerken van het uiterlijke Wing Tsun (Ving Tsun, Wing
Chun) als fout bestempelen.

De EWTO beschouwt zichzelf als een innerlijke WT-stijl. Maar we moeten eerst
het uiterlijke onderrichten zodat de beginners zoals leerlingengraden speel- en
voorbeeldmateriaal hebben, waarmee ze dan de principes kunnen leren inbouwen.

Daarmee gaat het, tenminste wat het beginnersniveau aangaat, niet
noodzakelijkerwijze om „echte fouten“, maar om noodzakelijke leerstappen, die in
de lagere programma’s nog onmisbaar zijn, maar die in de hogere programma’s
vervangen en volledig overwonnen moeten worden.

Het EWTO-Team werkt er samen met GM Kernspecht aan, deze verwarrende
situatie af te zwakken, en indien er mogelijkheden gevonden worden, tussen de
beginnerprogramma’s, die techniek georiënteerd moeten zijn, en de volgende
programma’s, die er steeds minder zijn, te bemiddelen.

Probleem erkent – Probleem binnenkort verbannen!

Uw SiFu/SiGung
Keith R. Kernspecht

Vertaling: Yves Lemmens